| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 23
| Vredespaleis Visitors Centre
| Openstelling Paleis Soestdijk
| Nieuwe Bouwloods Sint Jan
| Paleis Soestdijk - Drie eeuwen huis van Oranje
| Show Yourself
| De Amsterdamse Haven
| Dingenliefde
| 3 Fototentoonstellingen
| Ajax 1900 - 2000
| Hulde aan de Gulden
| Het Wonderbaarlijk Alfabet
| Ajax Museum
| Vondelpark
| Catharina de Grote
| Dudok manifestatie ‘96
| Rebel mijn Hart
| Fondation Custodia
| Fuente
| Het Grachtenboek
| Willem III & Mary


Dudok manifestatie '96 In 1994 vroeg de gemeente Hilversum aan D'ARTS plannen voor een publieksmanifestatie rond de oplevering van de restauratie van Dudoks schitterende raadhuis. Na een haalbaarheidsstudie werd de stichting Dudok Manifestatie '96 opgericht en kreeg D'ARTS de vervolgopdracht voor de coördinatie en organisatie van de tentoonstelling 'W.M. Dudok, componist van architectuur', het symposium 'Geluk in Suburbia' en een publiciteitscampagne. De manifestatie verwierf landelijke bekendheid en had een mentaliteitsverandering en een positiever imago van de Gemeente Hilversum als monumentenhoeder tot gevolg. De stichting heeft inmiddels een permanent karakter en ontwikkelt architectuurhistorische activiteiten in het Raadhuis.
Tentoonstelling en symposium

Locatie 
Raadhuis, Hilversum

Datum
18 april - 13 oktober 1996
Een deel van de tentoonstelling is nog steeds te bezichtigen en maakt deel uit van het Dudok Centrum in het raadhuis in Hilversum.

Opdrachtgever 
Stichting Dudok Manifestatie '96

Vormgeving   
Herman Kossmann en gebr. De Jong (tentoonstelling)