| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 12c
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


    Beeld 2
    Beeld 3

Wereld Natuur Kunst Kunstwerken zijn een representatieve weerslag van een hele beschaving. Daarom kunnen zij gebruikt worden om te tonen hoe de kijk op de natuur wordt bepaald door plaats, tijd en cultuur.

De expositie Wereld Natuur Kunst laat aan de hand van kunst- en gebruiksvoorwerpen de specifieke kijk op de natuur zien van de westerse, islamitische, oosterse en schriftloze culturen. Met behulp van een ingenieus grondplan en ontwerp kan de bezoeker onderlinge vergelijkingen maken, waardoor verschillen en dwarsverbanden aan het licht komen. Een bezoek aan de expositie zal, naast een bijzondere ervaring, een verheldering èn een relativering van het eigen beeld van de natuur opleveren. D'ARTS verzorgt de organisatie en samenstelling van de tentoonstelling.


Tentoonstelling

Locatie
De Nieuwe Kerk, Amsterdam

Datum
1 juli - 23 oktober 2005

Opdrachtgevers
Stichting Projecten De Nieuwe Kerk, Amsterdam en Staatsbosbeheer, Driebergen

Ontwerp
Yusuf Kho