| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 54
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Website Project Westergasfabriek Een voorbeeldproject op het gebied van de herbestemming van een postindustrieel terrein is de totstandkoming van de huidige Westergasfabriek in Amsterdam. Onder het bekroonde projectleiderschap van Evert Verhagen is dit terrein uitgegroeid tot een plek waar horeca en creatieve bedrijven zich gevestigd hebben, waar evenementen worden georganiseerd en waar de buurtbewoners kunnen recreëren in het park. Het hele traject van de ontwikkeling en totstandkoming kenmerkte zich door de tegelijktijdige, parallelle ontwikkeling van verschillende onderdelen: bodemsanering, restauratie van de monumenten, de ontwikkeling van het park en de tijdelijke invulling van het terrein.

Dit dynamische proces van de totstandkoming van de het huidige Westergasfabriekterrein wordt met een spectaculaire website in woord, beeld en geluid uiteengezet. Zo komt er een database waar een ieder – zowel de professional als de geïnteresseerde leek - gericht kan zoeken op onderwerp naar documenten en beeld. Maar ook wordt er een meer associatieve interface ontwikkeld waarmee de bezoeker van de website het proces van het project kan ervaren in al z’n dynamiek.

D’ARTS is projectleider bij de totstandkoming van deze website. De conceptontwikkeling, het beeldresearch en het schrijven van de teksten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Evert Verhagen en ontwerper Meike Ziegler.


 


Website

Datum
Voorjaar 2008

Opdrachtgever
Stadsdeel Westerpark, Amsterdam

Vormgeving
Meike Ziegler i.s.m. Parkers