| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 50
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Symposium Looted, but from whom? In het kader van de tentoonstelling Geroofd, maar van wie? in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam wordt er op 13 maart a.s. een internationaal symposium (voertaal: Engels) georganiseerd.  Initiatiefnemers Joods Historisch Museum / Hollandsche Schouwburg en het Ministerie van OCW nodigen zes binnen- en buitenlandse experts op het gebied van roofkunst en restitutie uit. De centrale vraagstelling van het symposium Looted, but from whom? is: Are there limits to provenance research? (zijn er grenzen aan herkomstonderzoek?).

In het Trippenhuis (KNAW) te Amsterdam zal het symposium bezocht worden door zo’n 120 toehoorders. Mevrouw Hedy d’Ancona (voormalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) zal de functie van dagvoorzitter vervullen. De zes sprekers zijn:

Prof. Dr. Rudi E.O. Ekkart (Nederland)
Prof. Dr. Inge C. van der Vlies (Nederland)
Dr. Ute Haug (Duitsland)
Ing. Pavel Jirásek (Tsjechië)
Mevr. Monica Dugot (Verenigde Staten)
Mevr. Berit Reisel (Noorwegen)

Symposium

Locatie
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Amsterdam

Datum
13 maart 2007

Opdrachtgever
Joods Historisch Museum / Hollandsche Schouwburg, Amsterdam
Ministerie van OCW, Den Haag