| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 49
| Vredespaleis Visitors Centre
| Openstelling Paleis Soestdijk
| Nieuwe Bouwloods Sint Jan
| Paleis Soestdijk - Drie eeuwen huis van Oranje
| Show Yourself
| De Amsterdamse Haven
| Dingenliefde
| 3 Fototentoonstellingen
| Ajax 1900 - 2000
| Hulde aan de Gulden
| Het Wonderbaarlijk Alfabet
| Ajax Museum
| Vondelpark
| Catharina de Grote
| Dudok manifestatie ‘96
| Rebel mijn Hart
| Fondation Custodia
| Fuente
| Het Grachtenboek
| Willem III & Mary


Openstelling Paleis Soestdijk Vanaf najaar 2006 is Paleis Soestdijk en de omringende paleistuin tijdelijk opengesteld. In afwachting van een definitieve bestemming kunnen bezoekers een kijkje komen nemen in en rond het paleis gedurende een periode van vier jaar. Het paleis is een prachtig en belangwekkend historisch gebouw. Maar ook oud, kwetsbaar en niet gebouwd om massa’s bezoekers te ontvangen. Er is gekozen voor een rondleidingencircuit door de belangrijkste vertrekken.

D’ARTS is nauw verbonden bij de openstelling. Dochteronderneming Majordomo zorgt in opdracht van de Stichting Openstelling Paleis Soestdijk voor de exploitatie van de openstelling.


Tijdelijke openstelling

Locatie
Paleis Soestdijk, Baarn

Datum
15 december 2006 - 31 december 2010

Opdrachtgever
Rijksgebouwendienst (Ministerie van VROM)
Stichting Openstelling Paleis Soestdijk