| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 39
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Ontmoetingen in Noorderpark In een presentatie in de Buiksloterkerk in Amsterdam-Noord zijn de impressies te bezichtigen van de gemeentelijke plannen om het Florapark en het Volewijckerspark met elkaar te verbinden. Alle omwonenden krijgen de gelegenheid om te reageren op het eerste ontwerp voor dit toekomstige Noorderpark (gemaakt door bureau West 8, urban design & landscape architecture). Daarnaast worden er karakteristieke portretten getoond van parkbezoekers, gemaakt door de fotografe Caro Bonink.
D’ARTS zorgde voor de begeleiding bij de ontwerp- en ontwikkelingsfase van de tentoonstelling.
Tentoonstelling

Locatie
Buiksloterkerk, Amsterdam-Noord

Datum
19 februari t/m 5 maart 2005

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam