| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 10
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Communicatieadvies Michelangelo een genie! In samenwerking met het British Museum en het Ashmolean presenteert Teylers Museum ruim zestig tekeningen van Michelangelo uit de drie wereldberoemde verzamelingen. D'ARTS vervaardigde in opdracht van Teylers het communicatieplan en blijft gedurende het traject beschikbaar als klankbord en adviseur. 

De communicatie rondom de tentoonstelling positioneert Michelangelo Buonarroti (1475-1564) als een genie. De alleskunner uit de hoge Renaissance is synoniem voor inventi-viteit en schoonheid. Al bij leven een grootheid, werkend voor pausen en prinsen. In zijn tekeningen komt het ontwerpproces tot leven. De intimiteit van de tekening leent zich bij uitstek voor een 'ontmoeting' met de kunstenaar. De kracht van Michelangelo is vooral in zijn tekeningen voelbaar.
Commumicatieadvies

Opdrachtgever
Teylers Museum, Haarlem

Tentoonstellings- datum
Najaar 2005