| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 47
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


L’Année Rembrandt à l’Institut Néerlandais 2006-2007 Het Instituut Néerlandais en de Fondation Custodia vieren het 400ste geboortejaar van Rembrandt met maar liefst zeven tentoonstellingen. Uit de collectie van Frits Lugt, een van de belangrijkste verzamelaars van Rembrandts etsen, zijn vier tentoonstellingen samengesteld rond belangrijke thema’s in het grafische werk van de Meester. De tekeningen van Rembrandt en zijn leerlingen uit het Kupferstichkabinett te Dresden worden getoond in Rembrandt et son école. De tekeningen van Nederlandse kunstenaars die in de zeventiende eeuw door Frankrijk reisden zijn te zien in de tentoonstelling Voyages en France. Het jaar wordt afgesloten met tekeningen van Rembrandt uit het Berlijnse prentenkabinet.

Ter gelegenheid van deze tentoonstellingen verschijnt er een magazine in het Frans. D’ARTS is verantwoordelijk voor de realisatie van dit magazine.
Magazine

Opdrachtgever  
Fondation Custodia, Parijs

Verschijningsdatum
begin maart 2006