| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 11
| Vredespaleis Visitors Centre
| Openstelling Paleis Soestdijk
| Nieuwe Bouwloods Sint Jan
| Paleis Soestdijk - Drie eeuwen huis van Oranje
| Show Yourself
| De Amsterdamse Haven
| Dingenliefde
| 3 Fototentoonstellingen
| Ajax 1900 - 2000
| Hulde aan de Gulden
| Het Wonderbaarlijk Alfabet
| Ajax Museum
| Vondelpark
| Catharina de Grote
| Dudok manifestatie ‘96
| Rebel mijn Hart
| Fondation Custodia
| Fuente
| Het Grachtenboek
| Willem III & Mary


    Beeld 2
    Beeld 3

Spaarstation Dingenliefde - Nederlands Openluchtmuseum Sedert 1995 is D’ARTS in opdracht van het VSB Fonds bezig geweest een goede en tot de verbeelding sprekende huisvesting te vinden voor de bijna 13.000 spaarpotten die het fonds had overgenomen van het voormalige Amsterdamse Spaarpottenmuseum. Het Openluchtmuseum verstrekte onderdak en de ruimte om een nieuwe attractie tot stand te brengen. D’ARTS tekende voor de conceptontwikkeling en de uitvoering.

Op zaterdag 7 mei 2005 ontving het Nederlands Openluchtmuseum de prestigieuze prijs voor het Museum van het Jaar die jaarlijks wordt uitgereikt door het European Museum Forum (EMF).
Ook wij delen een beetje in de roem. Het door ons ontwikkelde en ontworpen ‘Spaarstation Dingenliefde’ heeft mede bijgedragen aan de uitverkiezing tot Europa’s beste museum.

In Spaarstation Dingenliefde worden de begrippen bewaren, sparen en verzamelen onder de loep gelegd. Waarom worden dingen bewaard of gespaard? Doel van deze attractie is bezoekers te confronteren met het waarom van sparen en bewaren, hetzij door henzelf, hetzij door instellingen.

Herinneringen zijn onlosmakelijk verbonden aan voorwerpen en een belangrijke reden om die voorwerpen te bewaren. Een museum verzamelt vanuit de drang het verleden te willen bewaren, omdat dat verleden mede de identiteit van de samenleving bepaalt. Particuliere spaarders worden gedreven door passie voor één bepaald onderwerp. Bij beide is een liefde voor dingen aanwezig, alleen verzamelt het museum van alles iets en de particulier van iets alles.
Tentoonstelling

Opdrachtgever
Stichting VSB Fonds en het Nederlands Openluchtmuseum

Tentoonstellings- datum
Vanaf 14 oktober 2004
Ontwerp
Kossmann.deJong