| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 69
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Wintertuin in Baarn De tropische plantenkas die August Janssen in 1914 in het Cantonspark in Baarn liet bouwen is een kleine sobere, Hollandse variant van het monumentale Grand Palais in Parijs. Jarenlang was de Wintertuin onderdeel van de hortus van de Utrechtse Universiteit. Begin 2010 werd er een rijkssubsidie toegekend voor de broodnodige restauratie.

In samenwerking met Cor Wijn van Hylkema Consultants, sinds kort werkzaam bij BMC, maakt D’ARTS een haalbaarheidsonderzoek voor de mogelijke herbestemming tot Theemuseum en een nadere verkenning naar andere mogelijkheden.


Haalbaarheidsonderzoek

Datum
2010

Opdrachtgever
Gemeente Baarn

Partner
Cor Wijn
BMC Amersfoort