| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 75
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Westlands Erfgoed in perspectief Het Westland, de streek tussen Den Haag, Delft en Rotterdam, ook wel De Glazen Stad of Greenport Westland genoemd, is al bijna een eeuw lang het grootste centrum van glastuinbouw in Nederland. Innovatief, groen en duurzaam, met historie.

In twee notities heeft D’ARTS voor de gemeente Westland het perspectief en de verwezenlijking van een Nieuw Westlands Museum in kaart gebracht. Proportioneel en haalbaar. Eind 2013 heeft de gemeenteraad de plannen voor de ingrijpende renovatie en revitalisering van het museum goedgekeurd.


Advies 

Opdrachtgever
Gemeente Westland

Datum
2011-2013