| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 59
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Bidbook Capital Amsterdam: past and present Amsterdam is al vier eeuwen lang een internationaal financieel centrum van grote importantie. De stad heeft veel van haar naam en faam te danken aan haar rijke financiële historie. Vanuit die historie kunnen intrigerende bruggen geslagen worden naar het heden en lijnen doorgetrokken worden naar de toekomst ter versterking van de positie van Amsterdam en Nederland als financieel centrum.
Daartoe hebben drie instellingen het initiatief genomen tot oprichting van een ‘platform’. Deze drie partijen zijn: Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, Stadsarchief Amsterdam en NYSE Euronext Amsterdam.
Capital Amsterdam brengt vanaf 2009 ieder jaar een programma van projecten die het publiek kennis doet maken met het financiële verleden en heden van Amsterdam.

D’ARTS draagt zorg voor de inhoud en totstandkoming van het bidbook.


Bidbook

Datum

Juli 2008

Opdrachtgever
Capital Amsterdam

Vormgeving
Bart van den Tooren BVDT