| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 43
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Historische fototentoonstelling In Amsterdam Noord, op het terrein van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM), vindt NORTH 2005 plaats. Het is een kunstproject (drieluik) dat historie verbindt met hedendaagse kunst. Centraal staat Amsterdam Noord: het huidige woon-, werk- en recreatiegebied en de historische industriële functie, dit jaar rondom het thema ‘water’.
D’ARTS tekende voor de beeldresearch en samenstelling van de historische fototentoonstelling over de scheepswerven van Amsterdam Noord.
Samenstelling tentoonstelling

Locatie
NDSM-werf

Tentoonstellings- datum
12 augustus - 18 september 2005

Opdrachtgever
Stichting LYR