| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 63
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Kapitaal Amsterdam, 400 jaar financiële geschiedenis brengt de financiële historie van de stad en haar bewoners door de eeuwen heen in beeld aan de hand van objecten die grotendeels afkomstig zijn uit het Stadsarchief, aangevuld met verschillende bruiklenen van diverse musea, archieven en instellingen. Aanleiding voor de tentoonstelling is de herdenking van de vierhonderdste geboortedag van de Amsterdamse Wisselbank (1609-1820) en de aankomst van Henry Hudson (VOC kapitein) in New York in datzelfde jaar.

D’ARTS verzorgt een belangrijk deel van de inhoud van deze tentoonstelling.
Tentoonstelling

Locatie / opdrachtgever
Stadsarchief Amsterdam

Datum
19 november 2009 – 28 februari 2010

Ontwerp
Edenspiekermann