| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 74
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


In het spoor van Jheronimus Bosch In de stad, die het zonder schilderijen van Jeroen Bosch moet stellen, zijn de plekken en gebouwen en de daarmee verbonden documenten en verhalen de nog tastbare getuigen van zijn aanwezigheid. Het gaat om de genius loci, de geest van de plaats, les lieux de memoires, de plaatsen van betekenis. Hier in ’s‑Hertogenbosch is het gebeurd: de stad van Jheronimus Bosch; de Meester in zijn stad.

Het aaneensmeden van die verschillende plekken kan leiden tot een aantrekkelijk snoer van locaties waarin de band tussen Jheronimus en zijn stad beter zicht- en voelbaar wordt.

De Stichting Jheronimus Bosch 500 gaat in nauwe samenwerking met Bureau D’ARTS in gesprek met de belangrijkste stakeholders. Doel is een analyse waarin de haalbaarheid op onderdelen wordt geschetst met een wenkend perspectief op een vitaal en duurzaam ‘In het Spoor van Jheronimus Bosch’.


Masterplan

Opdrachtgever
Stichting Jheronimus Bosch 500

datum
voorjaar 2013