| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 65
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Historische collectie Schiedam De presentatie van Schiedamse collecties op het gebied van kunst en cultuur is de laatste decennia in toenemende mate gefocust op moderne en eigentijdse kunst. De gemeente heeft besloten haar historische collectie nu meer permanent zichtbaar te maken.

In nauwe samenwerking met Gordion Cultureel Advies heeft D’ARTS daarvoor een nieuw concept ontwikkeld. De nieuwe historische presentatie wordt verbonden met het Jenevermuseum aan de Lange Haven. De geschiedenis van Schiedam is immers niet los te zien van de gedestilleerd industrie.
Planontwikkeling

Datum
15 september 2009

Opdrachtgever
Gemeente Schiedam

Partner
Gordion Cultureel Advies