| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 68
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Groninger Museum gereflecteerd Vijftien jaar na de opening van het markante museum op een strategisch plek vlakbij het station, wordt het gebouw geheel gerevitaliseerd. Met een verassende programmering weet het museum jaarlijks ruim 250.000 bezoekers te trekken. Inmiddels is het tot de verbeelding sprekende gebouw het beeldmerk van de stad geworden.

Om de toekomstbestendigheid van het product Groninger Museum te toetsen onderzoekt D’ARTS de ophanden zijnde uitdagingen en kansen. In een kritische en constructieve second opinion worden tegelijkertijd de contouren van een toekomstvisie geschetst.

Onderzoek en second opinion

Datum
Zomer en najaar 2010

Opdrachtgever
Groninger Museum