| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 73
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Beeldessay Nederland-Stedenland Het boek Nederland-Stedenland belicht 1000 jaar verstedelijkingsprocessen in Nederland vanuit het drieluik van stedelijke vorm, de stedelijke samenleving en de stedelijke symboliek. Naast de academische bijdragen geeft een beeldessay op een artistieke manier uitdrukking aan de verbeelding van de Nederlandse stad.

D’ARTS stelt het essay samen met aansprekende beelden van kunstenaars of fotografen. Kern is de autonome kwaliteit van het beeld. Geen plaatje bij een praatje. Het tijdsbeeld strekt zich uit van de Middeleeuwen tot vandaag in een ritme dat het beeld laat dansen.


Beeldessay

Opdrachtgever
NWO

Uitgave
NAi uitgevers

Verschijningsdatum
Oktober 2012