| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 70
| Amstel view
| Westlands Erfgoed in perspectief
| In het spoor van Jheronimus Bosch
| Beeldessay Nederland-Stedenland
| Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk
| Museum Bredius
| Bernhard op Soestdijk
| Meerjarenbeleidsplan Groninger Museum
| Groninger Museum gereflecteerd
| Wintertuin in Baarn
| Beatrix op Soestdijk
| Soestdijk Sculptuur
| Historische collectie Schiedam
| Kapitaal Amsterdam
| Het goud van Amsterdam & New York
| Bidbook Capital Amsterdam
| A Farewell to Ronald de Leeuw
| RACM Lelystad
| Paysages de France
| Website Project Westergasfabriek
| Pier Pander
| Ralph Prins
| Jeroen Bosch-vaart
| Symposium Looted
| Geroofd, maar van wie?
| Over Beeld en Geluid
| Tijd van oogsten
| L’Année Rembrandt
| Amsterdamse Grachtentuinen
| Cadres revisités
| Michelangelo een genie
| Wereld Natuur Kunst
| Majesteit!
| Hemel- en Hellevaart
| NORTH 2005
| Duitsland in Boeken
| Academisch Erfgoed
| Ontmoetingen in Noorderpark
| Bing symposium
| Bing audiotour
| Voor altijd jong
| Tour Hofvijver


Afronding Stichting Openstelling Paleis Soestdijk Na vier uiterst succesvolle jaren is de onder auspiciën van de Stichting Openstelling Paleis Soestdijk georganiseerde tijdelijke openstelling op 31 december 2010 beëindigd. De organisatie moet worden afgebouwd, de archieven geschoond en opgeborgen, de rekening opgemaakt en de stichting ontbonden.

D’ARTS was de inventor van de openstelling en Majordomo de exploitant. Het in 2005 begonnen project wordt begin 2011 afgewikkeld. Aan alle medewerkers en deelnemende partijen werd een klein boekje ter herinnering uitgereikt.
Inkijkexemplaar: Paleis Soestdijk Afscheidsboekje.pdf


Afronding en opheffing stichting

Datum
1 januari – 1 juli 2011

Opdrachtgever
Stichting Openstelling Paleis Soestdijk