| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

Teylers Museum
Tresoar Leeuwarden
Uitgeverij Bas Lubberhuizen
Uitgeverij De Bataafsche Leeuw
Uitgeverij De Verbeelding
Ulster Television
Het Utrechts Archief
Vanguard Productions
VARA
Stichting VJEO
VNHSM
Museum voor Volkenkunde
VSB Fonds
VVV Amsterdam
Teylers Museum
Advies en klankbord directie t.b.v. Fundatiehuis
Opdrachtgever: Teylers Museum
2012

Communicatieadvies tentoonstelling Michelangelo (2005).
Opdrachtgever: Teylers Museum, Haarlem
februari 2003