| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

RACM Lelystad
Vereniging Rembrandt
Museum het Rembrandthuis
St. Residentie in Bedrijf
Rijksgebouwendienst
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet
Rijksmuseum van Oudheden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Lelystad
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
SDU Uitgeverij
Singer Museum
Slot Loevestein
St. Sluyterman van Loo
Staatsbosbeheer
St. Stad in Ontwikkeling
Stadsarchief Amsterdam
Stadsdeel Oud-West (Amsterdam)
Stadsdeel Westerpark (Amsterdam)
St. 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan
Stedelijk Museum Alkmaar
Stedelijk Museum Amsterdam
Stichting 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan
Communicatiecampagne voor de manifestatie De Jordaan gaat nooit verloren.
Opdrachtgever: Stichting 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan, Amsterdam
11 september - 26 oktober 1997

Opzet en organisatie van de Manifestatie 25 jaar Stadsvernieuwing in de Jordaan.
Opdrachtgever: Stichting 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan, Amsterdam
1997

De Jordaan gaat nooit verloren.
Opdrachtgever: Stichting 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan
Locatie: Posthoornkerk, Amsterdam
11 september - 26 oktober 1997