| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

RACM Lelystad
Vereniging Rembrandt
Museum het Rembrandthuis
St. Residentie in Bedrijf
Rijksgebouwendienst
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet
Rijksmuseum van Oudheden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Lelystad
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
SDU Uitgeverij
Singer Museum
Slot Loevestein
St. Sluyterman van Loo
Staatsbosbeheer
St. Stad in Ontwikkeling
Stadsarchief Amsterdam
Stadsdeel Oud-West (Amsterdam)
Stadsdeel Westerpark (Amsterdam)
St. 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan
Stedelijk Museum Alkmaar
Stedelijk Museum Amsterdam
Rijksmuseum Amsterdam
Productie, coŲrdinatie en redactie van publicatie A Farewell to Ronald de Leeuw. His favourite acquisitions for The Rijksmuseum
Opdrachtgever: Rijksmuseum Amsterdam
Datum: 25 juni 2008

Communicatiecampagne voor de tentoonstelling Het goddelijk gezicht van IndonesiŽ, Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600.
Opdrachtgevers: Nationale Stichting De Nieuwe Kerk en Rijksmuseum Amsterdam
7 februari - 20 april 1992

Opzet, samenstelling en productie van de Sponsorbrochure Rijksmuseum Amsterdam.
Opdrachtgever: Rijksmuseum Amsterdam
1991

Adviezen voor de tentoonstelling Imitatie en Inspiratie. Japanse invloed op de Nederlandse kunst.
Opdrachtgever: Rijksmuseum Amsterdam en Rijksdienst Beeldende Kunst
1991-1992

Productie en redactie van catalogus Imitatie en Inspiratie, Japanse invloed op de Nederlandse kunst van 1650 tot heden (Engelse editie: Imitation and Inspiration).
Opdrachtgever: Rijksmuseum Amsterdam
1991