| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

RACM Lelystad
Vereniging Rembrandt
Museum het Rembrandthuis
St. Residentie in Bedrijf
Rijksgebouwendienst
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet
Rijksmuseum van Oudheden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Lelystad
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
SDU Uitgeverij
Singer Museum
Slot Loevestein
St. Sluyterman van Loo
Staatsbosbeheer
St. Stad in Ontwikkeling
Stadsarchief Amsterdam
Stadsdeel Oud-West (Amsterdam)
Stadsdeel Westerpark (Amsterdam)
St. 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan
Stedelijk Museum Alkmaar
Stedelijk Museum Amsterdam
Rijksmuseum van Oudheden
Schliemanns TROJE
Opdrachtgever: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
17 oktober 1991 - 5 januari 1992

Productie van catalogus Schliemanns TROJE.
Opdrachtgever: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
1991

Samenstelling en redactie van reeks van negen publicaties over de
Collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Opdrachtgevers: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden en Uitgeverij De Bataafsche Leeuw, Amsterdam
1991-1993

Productie van catalogus Mummies onder het Mes.
Opdrachtgever: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden en Uitgeverij De Bataafse Leeuw, Amsterdam
1993