| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

RACM Lelystad
Vereniging Rembrandt
Museum het Rembrandthuis
St. Residentie in Bedrijf
Rijksgebouwendienst
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet
Rijksmuseum van Oudheden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Lelystad
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
SDU Uitgeverij
Singer Museum
Slot Loevestein
St. Sluyterman van Loo
Staatsbosbeheer
St. Stad in Ontwikkeling
Stadsarchief Amsterdam
Stadsdeel Oud-West (Amsterdam)
Stadsdeel Westerpark (Amsterdam)
St. 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan
Stedelijk Museum Alkmaar
Stedelijk Museum Amsterdam
Rijksgebouwendienst
Begeleiding e-zine restauratie Koninklijk Paleis Amsterdam
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
2012-2013

Exploitatie Openstelling Paleis Soestdijk
Opdrachtgever: Stichting Openstelling Paleis Soestdijk en Rijksgebouwendienst (Ministerie VROM)
2006 t/m 2010

Realisatie beeldentuin Soestdijk Sculptuur
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Locatie: Park Paleis Soestdijk, Baarn
1 mei 2008 t/m eind 2009

Advies en organisatie van de tijdelijke openstelling van Paleis Soestdijk.
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst (Ministerie van VROM), Den Haag
2005 - 2006