| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

RACM Lelystad
Vereniging Rembrandt
Museum het Rembrandthuis
St. Residentie in Bedrijf
Rijksgebouwendienst
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet
Rijksmuseum van Oudheden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Lelystad
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
SDU Uitgeverij
Singer Museum
Slot Loevestein
St. Sluyterman van Loo
Staatsbosbeheer
St. Stad in Ontwikkeling
Stadsarchief Amsterdam
Stadsdeel Oud-West (Amsterdam)
Stadsdeel Westerpark (Amsterdam)
St. 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan
Stedelijk Museum Alkmaar
Stedelijk Museum Amsterdam
Museum het Rembrandthuis
Communicatieadviezen voor diverse tentoonstellingen.
Opdrachtgever: Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam
1994-1997

Adviezen voor de sponsorstrategie.
Opdrachtgever: Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam
1995

Productie van het sponsorboekje voor de herinrichting.
Opdrachtgever: Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam
1996 - 1997

Communicatieadvies voor de tentoonstelling Het mysterie van de jonge Rembrandt.
Opdrachtgever: Museum het Rembrandthuis, Amsterdam
20 februari 26 mei 2002

Advies en begeleiding van het marketingplan en de publiciteitcampagne rond het Rembrandtjaar (2006).
Opdrachtgever: Museum het Rembrandthuis, Amsterdam
2005