| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 32
| Categorie
| Opdrachtgever


    ABC
    DEFG
    HIJ
    KLM
    NOP
    QRS
    TUV
    WXYZ

RACM Lelystad
Vereniging Rembrandt
Museum het Rembrandthuis
St. Residentie in Bedrijf
Rijksgebouwendienst
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet
Rijksmuseum van Oudheden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Lelystad
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
SDU Uitgeverij
Singer Museum
Slot Loevestein
St. Sluyterman van Loo
Staatsbosbeheer
St. Stad in Ontwikkeling
Stadsarchief Amsterdam
Stadsdeel Oud-West (Amsterdam)
Stadsdeel Westerpark (Amsterdam)
St. 25 jaar Stadsvernieuwing Jordaan
Stedelijk Museum Alkmaar
Stedelijk Museum Amsterdam
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet
Communicatieadviezen voor Ben ik in beeld? Portretpenningen uit de Italiaanse Renaissance.
Opdrachtgever: Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden
26 september 1998 - 23 mei 1999

Ben ik in beeld? Portretpenningen uit de Italiaanse Renaissance.
Opdrachtgever: Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden
26 september 1998 - 22 mei 1999

Beatrix in Europese handen.
Opdrachtgever: Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden
30 november 2001 31 januari 2002