| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 31
| Categorie
| Opdrachtgever


    Advies & organisatie
    Communicatie
    Tentoonstellingen
    Publicaties

2008 - 2016
2005 - 2008
2002 - 2005
1999 - 2002
1996 - 1999
1993 - 1996
1990 - 1993
1987 - 1990
Advies & organisatie periode 2005-2008
Exploitatie Openstelling Paleis Soestdijk
Opdrachtgever: Stichting Openstelling Paleis Soestdijk en Rijksgebouwendienst (Ministerie VROM)
2006 t/m 2010

Bidbook Platform Capital Amsterdam - past and present
Opdrachtgever: Capital Amsterdam
juli 2008

Begeleiding brainstormsessies t.b.v. de invulling van het Nationaal Historisch Museum
Opdrachtgever: Nationaal Historisch Museum
januari t/m juli 2008

Advies voor de publiekspresentatie in de Snoge na de restauratie (concept, ontwikkelingskosten en exploitatie)
Opdrachtgever: Joods Historisch Museum
april 2008

Concept en vlekkenplan voor het museum van F.C. Shakhtar Donetsk (Oekraïne)
Opdrachtgever: Amsterdam Arena Advisory
Najaar 2007

Website Project-Westergasfabriek
Opdrachtgever: Stadsdeel Westerpark, Amsterdam
Najaar 2007- begin 2008

Adviseren en realiseren van een publieksvriendelijke herinrichting van het scheepsarcheologisch depot RACM Lelystad.
Opdrachtgever: RACM Lelystad
Eind 2007

Leiding van brainstormsessies waarin gekomen moet worden tot een museaal presentatieconcept voor een nieuw te ontwikkelen Nationaal Militair Museum in Soesterberg.
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
April 2007

Samenstelling boek Ralph Prins
Opdrachtgever: Stichting Ralph Prins, Den Haag
3 mei 2007

Herinstallatie Jeroen Bosch-vaartocht
Opdrachtgever: Gemeente ’s‑Hertogenbosch
Locatie: ’s-Hertogenbosch
14 april 2007

Organisatie symposium Looted, but from whom?
Opdrachtgever: Hollandsche Schouwburg / Joods Historisch Museum , Amsterdam en Ministerie van OCW, Den Haag
Locatie: KNAW, Amsterdam
18 maart 2007

Advies en organisatie van de tijdelijke openstelling van Paleis Soestdijk.
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst (Ministerie van VROM), Den Haag
2005-2006

Projectleiderschap van een tentoonstelling over en een manifestatie rond de Friese beeldhouwer Pier Pander (1864-1919), 2 juni 2007 - 6 januari 2008
Opdrachtgever: Fries Museum, Leeuwarden
2005-2007

Advies over de realisatie van een publiekspresentatie in de expositieruimten van de toekomstige behuizing.
Opdrachtgever: Het Utrechts Archief
april 2006

Advies en productie Magazine L'Année Rembrandt à l'Institut Néerlandais 2006-2007
Opdrachtgever: Fondation Custodia, Parijs
2006

Advies en begeleiding bij de totstandkoming van het ‘BidBook’ voor het mededingen van Amsterdam voor het UNESCO-predicaat Wereldboekenstad 2008.
opdrachtgever: Amsterdam Wereldboekenstad 2008
oktober 2005 - maart 2006

Advies en coördinatie van ontwikkeling en implementatie van de huisstijl van de Erfgoedinspectie.
Opdrachtgever: Erfgoedinspectie i.o. (Ministerie OCW)
2005-2006

Advies en begeleiding van het marketingplan en de publiciteitcampagne rond het Rembrandtjaar (2006).
Opdrachtgever: Museum het Rembrandthuis, Amsterdam
2005