| Werkwijze
| In uitvoering
| Highlights
| Ervaring
| Website archiefafb. 31
| Categorie
| Opdrachtgever


    Advies & organisatie
    Communicatie
    Tentoonstellingen
    Publicaties

2008 - 2016
2005 - 2008
2002 - 2005
1999 - 2002
1996 - 1999
1993 - 1996
1990 - 1993
1987 - 1990
Advies & organisatie periode 2002-2005
Advies omtrent erfgoed van de autodidactische schilder Willem Kip.
Opdrachtgever: Gemeente Zutphen
2005

Defensiemusea: Kwaliteit boven kwantiteit - een vaandel voor de krijgsmacht
Advies Museaal Beleid Ministerie van Defensie in samenwerking met Gordion Cultureel Advies
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
September 2005

Organisatie van het symposium l’Art Nouveau: La Maison Bing.
Opdrachtgever: Van Gogh Museum, Amsterdam,
13 en 14 januari 2005

Concept voor het Festival De Linie.
Opdrachtgever: Stichting Vrienden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
maart 2004

Projectleiderschap van de tentoonstelling Oost – Amsterdamse buurt.
Opdrachtgever: Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam
10 oktober 2003 - 29 februari 2004

Conceptontwikkeling en begeleiding van de inrichtingsopzet van de tentoonstelling De kunst van het bewaren.
Opdrachtgevers: Stichting De Kunst van het Bewaren en Rijksmuseum Twenthe
11 oktober 2003 - 11 januari 2004

Concept voor een audiovisuele presentatie over de geschiedenis en toekomst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en voor een educatieve wandelroute over het Fort Loevestein.
Opdrachtgevers: Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht en Slot Loevestein, Poederoijen
maart 2003

Projectcoördinatie van de tentoonstelling Speeltijd! 100 jaar speelplezier.
Opdrachtgever: Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam
6 juni - 7 september 2003

Inhoudelijke en productionele begeleiding van de audiovisuele producties voor rondvaart over de Binnendieze, getiteld De vestingroute.
Opdrachtgevers: Hypsos, Soesterberg en Gemeente Den Bosch
mei 2003

Concept voor historische presentaties over de vestingwerken van Den Bosch, getiteld 1629, Het Bossche Bolwerk (werktitel).
Opdrachtgever: Hypsos, Soesterberg en Gemeente Den Bosch
februari 2003

Begeleiding van de publiciteitcampagne voor de tentoonstelling Grafiek Nu.
Opdrachtgever: Singer Museum, Laren
8 december 2002 - 19 januari 2003

Adviezen voor het concept, de inrichting en de publiciteit van de expositie Oosterse Prinsessen en Minnaressen, Het vrouwbeeld in de Aziatische Kunst.
Opdrachtgever: Museum Princessehof, Leeuwarden
17 september 2002 - 5 januari 2003

Adviezen voor het concept en de organisatie van het NK Sparen.
Opdrachtgever: AVRO, Hilversum
21 december 2002 t/m 5 januari 2003

Samenstellen, ontwerpen en coördineren van banieren voor de feestelijke heropening van de Overtoom.
Opdrachtgever: Stadsdeel Oud-West, Amsterdam
zomer 2003

Communicatieadvies voor de tentoonstelling Het mysterie van de jonge Rembrandt.
Opdrachtgever: Museum het Rembrandthuis, Amsterdam
20 februari – 26 mei 2002

Organisatie van het symposium Van Gogh Gauguin.
Opdrachtgever: Van Gogh Museum, Amsterdam
7-9 maart 2002

Ontwikkeling projectvoorstel Meer bekendheid voor het nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Opdrachtgever: Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht
2002